Κίτρινο, Πατριωτικά Δώρα, Ασημένια Κοσμήματα, Καρφίτσες