Ροζ και Λευκό, Ροζ και Ροζ, Τουριστικά Δώρα, Πατριωτικά Δώρα