Δώρα για Εγκαίνια Σχολής Χορού, Δώρα για το Γραφείο