Δώρα για τη Νέα Χρονιά, Κίτρινο, Πατριωτικά Δώρα, Κοσμήματα, Ναυτικά Δώρα