Δώρα για τη Νέα Χρονιά, Κίτρινο, Προσωποποιημένα Δώρα