Δώρα για τη Νέα Χρονιά, Κίτρινο, Προσωποποιημένα Δώρα, Ναυτικά Δώρα