Δώρα για τη Νέα Χρονιά, Επιχειρηματικά Δώρα, Ροζ, Ναυτικά Δώρα