Δώρα για τη Νέα Χρονιά, Πατριωτικά Δώρα, Κοσμήματα, Ναυτικά Δώρα