Δώρα για τα Χριστούγεννα, Κίτρινο και Μαύρο, Για το Κορίτσι