Δώρα για τα Χριστούγεννα, Για την Γυναίκα, Για το Αγόρι