Δώρα για το Σπίτι, Παναγία Γλυκοφιλούσα, Για τον Άνδρα