Δώρα για το Σπίτι, Παναγία Γλυκοφιλούσα, Για το Κορίτσι