Συμβολικά Δώρα, Δαχτυλίδια, Κίτρινο και Λευκό, Κίτρινο και Κίτρινο