Συμβολικά Δώρα, Καρφίτσες, Στρατιωτικά Δώρα, Κοσμήματα