Συμβολικά Δώρα, Λευκό και Κίτρινο, Δώρα για Παιδιά