Συμβολικά Δώρα, Λευκό και Μαύρο, Λευκό, Παιδικά Φυλαχτά Κούνιας