Συμβολικά Δώρα, Καλοκαιρινά Δώρα, Λευκό και Μαύρο, Ναυτικά Δώρα