Συμβολικά Δώρα, Ναυτκά Δώρα, Κοσμήματα, Θρησκευτικά Δώρα