Συμβολικά Δώρα, Ναυτκά Δώρα, Δώρα για Ζευγάρια, Λευκό και Μαύρο