Συμβολικά Δώρα, Στρατιωτικά Δώρα, Δαχτυλίδια Σφραγίδα, Προσωποποιημένα Δώρα