Συμβολικά Δώρα, Φίλια Δώρα, Λευκό και Λευκό, Λευκό και Μαύρο