Συμβολικά Δώρα, Κοσμήματα με Πολύτιμες Πέτρες, Προσωποποιημένα Δώρα