Συμβολικά Δώρα, Βαπτιστικοί Σταυροί, Φυλαχτά Κωνσταντινάτα, Προσωποποιημένα Δώρα