Συμβολικά Δώρα, Δαχτυλίδια Ασπίδα, Λευκό και Μαύρο