Συμβολικά Δώρα, Δαχτυλίδια Ασπίδα, Θρησκευτικά Δώρα