Συμβολικά Δώρα, Δαχτυλίδια Ασπίδα, Πατριωτικά Δώρα