Συμβολικά Δώρα, Δαχτυλίδια Ασπίδα, Προσωποποιημένα Δώρα