Συμβολικά Δώρα, Δαχτυλίδια Ασπίδα, Στρατιωτικά Δώρα