Συμβολικά Δώρα, Δαχτυλίδια Ασπίδα, Δαχτυλίδια Σφραγίδα, Λευκό και Μαύρο