Συμβολικά Δώρα, Δαχτυλίδια Ασπίδα, Δαχτυλίδια Σφραγίδα, Θρησκευτικά Δώρα