Συμβολικά Δώρα, Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Ροζ