Συμβολικά Δώρα, Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Σταυροί Αποτελούμενοι από Ξεχωριστά Κομμάτια