Συμβολικά Δώρα, Καρφίτσες Ασπίδα, Προσωποποιημένα Δώρα