Συμβολικά Δώρα, Καρφίτσες Σφραγίδα, Καρφίτσες Ασπίδα