Συμβολικά Δώρα, Φυλαχτά Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας, Σταυροί Σφραγίδα