Βυζαντινά Δαχτυλίδια, Πατριωτικά Δώρα, Προσωποποιημένα Δώρα