Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Συμβολικά Δώρα, Προσωποποιημένα Δώρα