Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Συμβολικά Δώρα, Μικρά Σταυρουδάκια