Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Μικρά Σταυρουδάκια, Κίτρινο