Ορθόδοξοι Ρώσικοι Σταυροί Ευλογίας, Παιδικά Φυλαχτά Κούνιας