Σταυροί Αποτελούμενοι από Ξεχωριστά Κομμάτια, Σταυροί, Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις