Σταυροί Σφραγίδα, Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Κοσμήματα