Σταυροί Σφραγίδα, Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Δώρα για Παιδιά