Συνδυαστικά Δαχτυλίδια, Δώρα Αγάπης, Λευκό και Μαύρο