Επιστροφές

Επιστροφές προς Αντικατάσταση Προϊόντων

Όλα μας τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας.
Κάθε ένα ελέγχεται διεξοδικά πριν την αποστολή
για να διασφαλιστούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Η STAVROU Golden Culture σάς παρέχει το δικαίωμα
να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε
και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα
μέχρι τού ύψους τού τιμήματος που έχετε καταβάλλει,
ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμήτε,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την παραλαβή τών προϊόντων,
υπό την ρητή προϋπόθεση ότι το προς αλλαγή προϊόν
παραμένει άθικτο και αχρησημοποίητο.
Σε περίπτωση που το αλλαχθέν προϊόν 
είναι μικρότερης αξίας από αυτό τής αρχικής σας παραγγελίας,
η STAVROU Golden Culture δεν θα σάς επιστρέφει
τη χρηματική διαφορά, συνεπώς θα πρέπει να επιλέξετε
πρόσθετο ώστε η νέα παραγγελία σας να είναι ίσης
ή μεγαλύτερης αξίας από την αρχική.
Αλλαγή για δεύτερη φορά,
ήτοι αλλαγή τών ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται.

Κατά την παραλαβή τού προϊόντος
σάς συστήνουμε να ελέγχετε προσωπικά το προϊόν
και να επιβεβαιώνετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

Συγκεκριμένα, σχετικά με την επιστροφή προς αντικατάσταση
ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :
α) το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα
από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς,
β) να βρίσκεται στη κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη
πλήρες και χωρίς φθορές και η συσκευασία του
να είναι αυτή που κανονικά το συνοδεύει
και να είναι σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα έγγραφα 
που το συνοδεύουν,
γ) να έχει προηγηθεί, σε κάθε περίπτωση,
η από μέρους σας άμεση επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα
την ημέρα παραλαβής ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τα έξοδα τής επιστροφής τού προς αλλαγή προϊόντος,
καθώς και τα έξοδα αποστολής τού αλλαχθέντος προϊόντος
βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.