Ευγενή Μέταλλα - Noble Metals

Άργυρος - Ασήμι - Silver

Άργυρος - Ασήμι - Silver
Το χημικό στοιχείο άργυρος ή ασήμι (argentum, αγγλικά:silver) είναι βαρύ, σπάνιο, μαλακό μέταλλο με έντονη μεταλλική λάμψη. Ήταν ήδη γνωστό από την προϊστορική εποχή στους λαούς που κατοικούσαν στον Ελλαδικό Χώρο, στη Μεσοποταμία, στη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο και θεωρείται από τα πρώτα μέταλλα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος.