Εορτολόγιο

Ο Άγιος Γεώργιος ο Δράκος και η Βασιλοπούλα

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες με δράκοντες που αναφέρεται και στις γραφές είναι η γνωστή μάχη του Αγίου Γεωργίου. Υπήρξε ένας φτερωτός πελώριος δράκοντας με μακριά σπειρωτή ουρά και πράσινα λέπια σαν του κροκόδειλου ο οποίος πρόβαλε από τους βάλτους της Σιλέν. Στο πέρασμα του όλα τα πλάσματα, άνθρωποι και ζώα, ασφυκτιούσαν από το δηλητήριο του.

Άγιος Νεκτάριος ο Προστάτης τών Γυμναστών

Άγιος Νεκτάριος ο Προστάτης τών Γυμναστών
Ο Άγιος Νεκτάριος, ύστερα από εισηγητική πρόταση τής επιτροπής καθηγητών Φυσικής Αγωγής,  ανακηρύχθηκε ως Προστάτης Άγιος τών Γυμναστών,  αφού ο ίδιος ευλόγησε ως ''οιωνό άριστο'' τη σύσταση Γυμναστικού συλλόγου. Στόχος τέτοιων συλλόγων είναι η σωματική γυμνασία και η πνευματική ανάπτυξη,  οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους στρέφεται η τέλεια μόρφωση και η τέλεια αγωγή.

Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος (Santa Claous)

Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος (Santa Claous)
Στη Δύση η Γιορτή τού Αγίου Νικολάου, που λέγεται Santa Claous, σύντμηση του Santa Nicolaous,  συνδέεται με τα Χριστούγεννα και την ανταλλαγή δώρων που γίνεται τότε. Στην Ελλάδα ταυτίζεται με την Μορφή τού Αγίου Βασιλείου, που φοrάει κόκκινα ρούχα και έχει λευκή γενειάδα, με τον Μέγα Βασίλειο, κυρίως για λόγους Εορτολογίας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην ουσία όμως ο Συμβολισμός αναφέρεται στον Άγιο Νικόλαο και περιέχει στοιχεία από Παγανιστικές Δοξασίες για τον Πατέρα τού Χιονιού.