Διαγωνισμός - Επετειακά Γούρια 2021

Δώρο τρία Επετειακά Γούρια 2021 για την Ελληνική Επανάσταση 

Η STAVROU Golden Culture δια τού παρόντος Διαγωνισμού, 
δίδει την ευκαιρία σε τρεις followers της να κερδίσουν από ένα Γούρι 2021 
Εμπνευσμένο από την Συμπλήρωση 200 Χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 

δικής μας σχεδίασης και κατασκευής 

Επετειακά Κοσμήματα με το 21 Δαφνοστεφανωμένο, 
που θα αποτελέσουν ένα υπέροχο Αναμνηστικό στα χρόνια που θά 'ρθουν. 

Επετειακό Μενταγιόν Γούρι 2021 Στεφάνι Δάφνης - 01 Επετειακή Καρφίτσα Γούρι 2021 Στεφάνι Δάφνης - 04

Το Αειθαλές τών φύλλων τής Δάφνης συμβολίζει την Αιωνιότητα, 
ενώ το Κυκλικό Σχήμα τής Στεφάνου την Τελειότητα και την Αθανασία.  
  

Βήματα 

1. Κάντε Like στην σελίδα μας στο Facebook και στην Ανάρτηση τού Διαγωνισμού. 

2 Επιλέξτε ένα από τα δύο Μενταγιόν ή Καρφίτσα 
με σχόλιό σας (comment) στην ανάρτησή τού Διαγωνισμού στο Facebook 

3. Κοινοποιήστε στο προφίλ σας τον Διαγωνισμό. 

Όροι Διαγωνισμού 

1. Η STAVROU Golden Culture καλούμενη εφεξής Διοργανωτής διοργανώνει διαγωνισμό,  
στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/StavrouGoldenCulture/
ο οποίος έχει ως στόχο να αναδειχθούν τρεις (3) νικητές. 

2. Ο εν λόγω Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook,
ούτε συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.  

3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.  

4. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας,
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της STAVROU Golden Culture,
οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού. 

5. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει λογαριασμό στο Facebook,
να κάνει like στη σελίδα μας STAVROU Golden Culture στο Facebook,
να μεταβεί στην ανάρτηση (post) που έχει δημιουργηθεί και να αφήσει σχόλιο (comment) 
αν προτιμά το μενταγιόν ή την καρφίτσα και στη συνέχεια να κοινοποιήσει στο προφίλ του τον Διαγωνισμό. 

6. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 21/11/2020 έως 20/12/2020.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία,  
υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.  
Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη
και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.  

7. Η κλήρωση θα γίνει στις 21/12/2020 και θα αναδείξει τρεις (3) νικητές.
Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα
από τη σελίδα τής STAVROU Golden Culture στο Facebook.
Οι νικητές και οι αναπληρωματικοί τους του Διαγωνισμού
θα αναδειχθούν με κλήρωση, που θα γίνει ηλεκτρονικά,
θα αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης
και θα εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας,
μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. 

8. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή μέχρι τις 24/12/2020 
με προσωπικό μήνυμα στο Facebook, για να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία
για την παραλαβή του δώρου τους.
Αν οι νικητές δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 24/12/2020,
αυτοδικαίως χάνουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου
και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση
ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο.
Στη θέση τών νικητών αυτών υπεισέρχονται οι αναπληρωματικοί 
και έπειτα οι πρώτοι την τάξει επιλαχώντες. 

9. Το δώρο τών νικητών είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο
και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. 

10. Tα ονόματα τών νικητών θα ανακοινωθούν 
στην σελίδα του Facebook τής STAVROU Golden Culture, μετά το τέλος του διαγωνισμού.
Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς
και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το Facebook όνομά του
στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/StavrouGoldenCulture/ 

11. Η παραλαβή του δώρου,
θα γίνεται από τον ίδιο με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας
στο κατάστημα μας, Χαϊμαντά 30 Χαλάνδρι από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 14:00
από Δευτέρα έως και Παρασκευή εφόσον έχει ενημερώσει τηλεφωνικά.
Όσοι έχουν δηλώσει τόπο διαμονής εκτός Αθηνών
θα λάβουν συστημένο το δώρο, με έξοδα του Διοργανωτή.

12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο
ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους.
Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό,
οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει
με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις.
Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή,
η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον ανωτέρω ιστότοπο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων. 

13. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει
σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό,
και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά,
θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό
αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Καλή Επιτυχία