Ο Κύκλος ως Πηγή Έμπνευσης στην Κοσμηματοποιία

Ο Κύκλος στην Επιπεδομετρία και η Σφαίρα στην Στερεομετρία 
απο Φιλοσοφικής Απόψεως εκφράζουν την Τελειότητα και την Αθανασία.  

Η Σφαίρα από όλα τα στερεά που έχουν τον ίσο όγκο 
παρουσιάζει την ελαχιστοτέρα επιφάνεια
και δέχεται την ελαχιστοτέρα επίδραση, τριβές, από το περιβάλλον. 

Ο Πυθαγόρας μελετώντας τα Ουράνια Σώματα τα Θεία Γεννητά 
τα οποία επειδή περιστρέφονται Κυκλικά στον Ουρανό είναι Αθάνατα.  
ουκ έστιν γήρας εν τω ουρανό για τους Πυθαγορίους 
αντίληψη με την οποία συμφωνεί η σύγχρονη Φυσική 
το Βέλος τού Χρόνου είναι Κυκλικό 
η Αρχή και το Τέλος συμπίπτουν για αυτό είναι Αθάνατα 

ενώ στην ζωή τού ανθρώπου το Βέλος τού Χρόνου είναι ευθύγραμμο 
η Αρχή και το Τέλος είναι Διάφορα για αυτό και υπάρχει λήξις. 

Σε μιά προσπάθειά του ο άνθρωπος κατάκτησης τής Αθανασίας
επεννόησε τον ουροβόρον όφιν ένα φίδι σε κύκλο που τρώει την ουρά του 
ένα αρχέγονο ερμαφρόδιτο σύμβολο θανάτου και αναγέννησης, 
καταστροφής και δημιουργίας, που συναντάμε σε κάθε φιλοσοφία και θρησκεία.  

Δείτε όλα μας τα Κοσμήματα με θέμα τον Κύκλο