Πόρτο Κάγιο το Μυστικό τής Ονομασίας του

Κατά την περίφημη ναυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ.  
μεταξύ τών Οκταμβιανού Αυγούστου από την μία πλευρά  
και τών Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας από την άλλη πλευρά 
όλοι οι Έλληνες είχαν ταχθεί με το μέρος τής Κλεοπάτρας, 
ένεκα τής ελληνικής της καταγωγής. 

Μόνος που τέθηκε στο πλευρό τού Οκταβιανού ήταν ο Ευρικλής. 
Ο λόγος που το έπραξε αυτό ήταν μία παλαιά διαμάχη.  
Ο πατέρας τού Αντωνίου είχε κρεμάσει τον πατέρα του, τον Λεοχάρη. 
Έτσι με βάση τον άγραφο νόμο τού αντιπεποθόντος - τής ανταπόδοσης - ταυτοπάθειας 
όφειλε να βρει το γδικιωμό του, αυτό που σήμερα ονομάζουμε βεντέτα. 

Μετά την νίκη του αυτή ο Οκταβιανός έγινε αυτοκράτωρας 
και υπολογίζοντας στην σημαντική βοήθεια που τού πρόσέφερε ο Ευρικλής 
τον τίμησε με τον τίτλο τού Γάιου Ιούλιου αυτόν και τον γιο του Λάκωνα, 
τους έκανε, δηλαδή, αδελφούς - οικογένεια τού καίσαρα. 

Αυτήν την Ιστορία μάς την διηγείται ο Τίτος Λίβιος (59 π.Χ. - 17 μ.Χ.) 
στο μνημειώδες έργο του η Ιστορία τής Ρώμης και τού Ρωμαϊκού λαού. 

Στα λατινικά ο τίτλος Γάιος προφέρετε Κάγιος 
και επειδή κατοικούσαν εκεί, ο τόπος ονομάστηκε Πόρτο Κάγιο. 

Πόρτο Κάγιο - Ψαμαθού

Η προηγούμενη, παλαιά, ονομασία του ήταν Ψαμαθού 
και έφερε το όνομα αυτό από την Νηρηίδα Ψαμάθη, 
γυναίκα τού Αιακού, μητέρα τού Πηλέα και γιαγιά τού Αχιλλέα. 

 

(Νηριίδες - Νεράιδες, πόσο μοιάζουν οι λέξεις και πόσο συνεχίζουμε τις αρχαίες παραδόσεις)